Ako sa k nám

dostanete ?

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Unlimited Taste, s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava

IČO: 51021749
DIČ:2120597677
IČ DPH: SK2120597677
IBAN: SK4711000000002947041242

Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 122756/B

ADRESA PREVÁDZKY:

Reštaurácia con Forchetta
Púchovská 12
831 06 Bratislava
Tel. číslo: +421 903 251 997
Email: conforchetta@conforchetta.sk

OTVÁRACIE HODINY :

Pondelok – Nedeľa: 11:00 – 22:00

K NÁM S MHD :

Zástavka Púchovská
Električky 3,  5,  7
Autobusy  65,  56,  59,  N55